ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ

อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ
Thailand Knowledge Park

เลขที่ 4 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ชั้น 8 Dazzle Zone แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เบอร์โทรศัพท์:
+66 2 257 4300
เบอร์แฟกซ์:
+66 2 257 4332
เวลาทำการ
OPEN
อังคาร – อาทิตย์
10.00 – 20.00 น.
CLOSE
ปิดทำการทุกวันจันทร์